Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

8841 2961 500
Reposted fromoll oll viajasnaa jasnaa

July 13 2019

9022 5fab 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
5618 9a89 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakarmacoma karmacoma
9602 a10e
Reposted fromSuzi Suzi viairmelin irmelin
9493 b290
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viairmelin irmelin

July 12 2019

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viapomruki pomruki
Chcę odpocząć. Od siebie, jak sądzę. 
Reposted fromstepywilcze stepywilcze vianiskowo niskowo
8158 422e
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
8601 acfc 500
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vialaparisienne laparisienne
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaAmericanlover Americanlover
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted frompesy pesy viaToshi Toshi
8671 35ed 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viairmelin irmelin
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage vianiskowo niskowo
7482 d19c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianiskowo niskowo
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianiskowo niskowo
Miłości nie tracimy. My tylko poznajemy, że to nie była miłość.
— Colinas
Reposted frompokolorowana pokolorowana vianiskowo niskowo
1583 3c87 500
Ta sama zasada obowiązuje z Tobą.   Marina Abramovic - Do czysta
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń. Źródło własne.
Reposted fromPoranny Poranny vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl